Munkába lépést megelőzően és alapesetben évenként ismétlődő oktatásban kell részesíteni  a munkavállalókat  tűzvédelmi ismeretekből.

 

Tűzvédelmi törvény 22. §

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 

Mit kell oktatni?

A tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll.

Az oktatás során minden esetben térjünk ki a létesítmény tevékenységéből adódó speciális tűzvédelmi kockázatokra, követelményekre. Kiemelt jelentőséggel a veszélyes technológiákra, anyagokra, tűz és robbanásveszélyes anyagokra, gázpalackok kezelését tárolását.

Ismertetni kell továbbá:

  • a helyi tűzvédelmi szabályzatban előírtakat - az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni (30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. §);
  • a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

 

Ki tarthatja meg a tűzvédelmi oktatást?

 

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján:

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

 

Mi történik, ha nem előírásszerű, vagy elmarad a tűzvédelmi oktatás?

A büntetőjogi valamint polgári jogi felelősségen túl (a hiányos tűzvédelmi oktatást végző, illetve a hiányos tűzvédelmi szabályzatot készítő tekintetében kártérítési felelősség is fenn állhat), tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerül, melynek összege 30.000 forinttól 1.500.000 forintig terjed.

Szankciók

A tűzvédelmi oktatás fontosságát a kiemelt tűzvédelmi bírság is jelzi. Akár másfél millió forint tűzvédelmi bírsággal is sújthatják azt a munkáltatót, ahol nincs megfelelően megtartva az oktatás.

 

Ne feledjük! A tűzvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből áll!


Rólunk mondták

Felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakemberünk várja a hívását!

A tűzvédelmi oktatást a végén tesztlapos formában történő számonkérés követi, az oktatási tematikát vállalkozására szabva elkészítjük.

Telefonáljon MOST: 06-70-624 4285