Munkába lépést megelőzően és alapesetben évenként ismétlődő oktatásban kell részesíteni  a munkavállalókat  tűzvédelmi ismeretekből.

 

Tűzvédelmi törvény 22. §

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 

Mit kell oktatni?

A tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll.

Az oktatás során minden esetben térjünk ki a létesítmény tevékenységéből adódó speciális tűzvédelmi kockázatokra, követelményekre. Kiemelt jelentőséggel a veszélyes technológiákra, anyagokra, tűz és robbanásveszélyes anyagokra, gázpalackok kezelését tárolását.

Ismertetni kell továbbá:

  • a helyi tűzvédelmi szabályzatban előírtakat - az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni (30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. §);
  • a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

 

Ki tarthatja meg a tűzvédelmi oktatást?

 

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján:

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

 

Mi történik, ha nem előírásszerű, vagy elmarad a tűzvédelmi oktatás?

A büntetőjogi valamint polgári jogi felelősségen túl (a hiányos tűzvédelmi oktatást végző, illetve a hiányos tűzvédelmi szabályzatot készítő tekintetében kártérítési felelősség is fenn állhat), tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerül, melynek összege 30.000 forinttól 1.500.000 forintig terjed.

Rólunk mondták

Felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakemberünk várja a hívását!

A tűzvédelmi oktatást a végén tesztlapos formában történő számonkérés követi, az oktatási tematikát vállalkozására szabva elkészítjük.

Telefonáljon MOST: 06-70-624 4285