Tűzvédelmi alapfeladatok

 

A kötelező alapok, szinte minden vállalkozót érint:

  • érvényes tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv;
  • tűzoltó készülék;
  • tűzvédelmi oktatás megtartása előírásszerűen dokumentálva, valamint oktatási tematika;
  • tűzvédelmi szabályzat bizonyos esetekben tűzriadó terv;
  • tűzvédelmi szakképesítésű személy foglalkoztatása a jogszabályi előírások szerint.

 

 

Bővebben, a jogszabályi előírásokra történő hivatkozás alapján

 
1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény) alapján:

18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzvédelmi szabályzat készítése kötelező:

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(3) ... a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy

d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

megtekintem a jogszabályt
megtekintem a jogszabályt
megtekintem a jogszabályt

Bízza szakemberre vállalkozása tűzvédelmét!

Telefonáljon MOST: 06-70-624 4285