Csak munkavédelmi szakember vizsgálhatja ki az üzemorvos bevonásával a munkabaleseteket. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet köteles a munkáltató kivizsgálni és nyilvántartásba venni, majd bejelenteni, míg a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 

Mit nevezünk munkabalesetnek?

Munkabaleset az a baleset melyet a munkavállaló a szervezett munkavégzés keretében végzett munka, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység közben szenved el.

 

Mit kell tennünk munkabaleset esetén?

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.
Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban.
A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.

 

Ki vizsgálhatja ki a munkabalesetet?

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása a hatályos jogszabályok szerint munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Azaz csak munkavédelmi szakember vizsgálhatja ki. Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy a munkabaleset kivizsgálásába be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi orvost is!

 

Kinek kell megküldeni a munkabaleseti jegyzőkönyvet?

A munkabaleset kivizsgálását követően, annak befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig köteles a munkáltató megküldeni a jegyzőkönyvet

  • a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
  • a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;
  • külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;
  • az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek;
  • munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.

 

szerkeszthető formátum
szerkeszthető formátum
szerkeszthető formátum
szerkeszthető formátum

Bízza ránk a munkabaleset, üzemibaleset kivizsgálását!

Teljeskörű ügyintézéssel, kedvező áron - akár azonnal!